A Kereskedési Rendszerek (NetBoon, Randi és Mobil Broker rendszerek) a Random Capital Zrt. (továbbiakban: Társaság) tulajdonát képezik. Azok tartalma, tartalmi és grafikai elemei (továbbiakban: Társaság szellemi tulajdona) szerzői jogi oltalom alatt állnak.

A Társaság szellemi tulajdonának felhasználására, hasznosítására csak az erre vonatkozó jogi keretek között kerülhet sor. Ennek közvetett vagy közvetlen másolása, bármilyen módon és eszközzel történő sokszorosítása, terjesztése, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele vagy bármilyen módon való hasznosítása kizárólag a Társaság hozzájárulásával végezhető. Kizárt a Kereskedési Rendszerek bármely részére a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül linkeket építeni, vagy azt kerettechnika alkalmazásával saját weboldal részeként feltüntetni, továbbá a saját oldalon a Társaság honlapját linkként megjeleníteni, annak tartalmát a forrás megjelölése nélkül felhasználni, illetve harmadik weboldalon megjeleníteni.

A Kereskedési Rendszerekben szereplő egyes hivatkozások, linkek, más weboldalakra mutatnak. Ezen oldalak adatkezelési gyakorlatáért, valamint tartalmáért a Társaság felelősséget nem vállal.

A Random Capital Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy a Kereskedési Rendszerekben található adatok és információk hibamentesek, valósak, pontosak és időszerűek legyenek, elérésük pedig folyamatos és üzemzavaroktól mentes legyen - ezeket azonban a Random Capital Zrt. nem szavatolja, és ezekért semmilyen felelősséget csak az Üzletszabályzatában meghatározottak szerint vállal. A Random Capital Zrt. kifejezetten kizárja a felelősséget a Kereskedési Rendszerek tartalmát képező, harmadik személyek által történő információszolgáltatás késedelméért és nem felel azokért a károkért sem, amelyek a Kereskedési Rendszerek használata során bekövetkező esetleges számítógépes vírusfertőzésből vagy más hasonló veszélyből eredhetnek.

A Társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. számú törvény (továbbiakban: Bszt.) szerinti befektetési vállalkozásnak minősül. A Társaság – az Ügyfél választása alapján – jogosult a Kereskedési Rendszereken keresztül eleget tenni utólagos értesítési kötelezettségének.

A Kereskedési Rendszerekben megjelenő egyes adatok – az Ügyfél aktuális és múltbeli egyenlegére, valamint az abban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok kivételével, de ide nem értve ezen adatok adózási szempontból releváns összekapcsolását – csupán tájékoztató jellegűek. A megjelenített adatok és elemzések nem minősülnek befektetési tanácsadásnak, vagy bármilyen pénzügyi eszköz vásárlására vonatkozó reklámnak. A Társaság ilyen irányú tevékenységet nem folytat, így ügyfeleit nem ösztönzi bármely befektetési forma előnyben részesítésére.

Az egyes pénzügyi eszközök hozamaira vagy árfolyamára vonatkozóan megjelenített adatok mind múltbeli adatok. Azok semmiféle garanciát nem jelentenek az adott pénzügyi eszköz jelenbeli vagy jövőbeli értékére nézve.

A Társaság nem rendelkezik engedéllyel és megfelelő háttérrel adótanácsadási tevékenység folytatására. A Kereskedési Rendszerekben ezzel kapcsolatos információk – különös tekintettl a Nyereség-veszteség kimutatásra – általánosak és tájékoztató jellegűek. Az általános adójogszabályok alkalmazhatóságára mindig befolyással vannak az adott ügyfél egyedi körülményei és jövedelmi viszonyai. Minden esetben az ügyfél feladata, hogy a rá irányadó konkrét és egyedi adójogszabályokról tájékozódjon. Amennyiben ez Önnek nehézséget okoz, úgy mindenképpen forduljon szakemberhez. A Társaság nem rendelkezik semmiféle felhatalmazással adózási kérdések értelmezésére, így egyedi véleménye az adóhatóság előtt nem hivatkozható, annak jogi relevanciája nincsen. Társaságunk az adózási szabályok helytelen értelmezéséből és hiányos ismertéből eredő károkra felelősséget nem vállal.

Társaságunk jogi tanácsadással nem foglalkozik. Az esetleges hivatkozások tekintetében minden esetben a jogszabályok által erre feljogosított jogalkalmazó hatóság értelmezése az irányadó. A jogszabályok jelentős része országról országra változik, esetenként igen gyorsan módosulhat. Még ha egy kijelentés a jogszabályokról pontos, akkor is előfordulhat, hogy csak az adott jogi környezetben és meghatározott tényállási elemek megléte esetén helytálló. Lehetséges az is, hogy az információ közlése óta a jogszabályok megváltoztak. Megfelelő, az Ön konkrét helyzetére vonatkozó jogi tanács és jogértelmezés érdekében forduljon szakemberhez.

A Kereskedési Rendszerek a Társaság szolgáltatásaival és az egyes tőzsdei ügylettípusokkal kapcsolatosan egyes helyeken csak rövidített, a leglényegesebb jellemzőket kiemelő tájékoztatást közöl. Ezek nem az adott szolgáltatás pontos és kimerítő jellegű leírásai. Az adott szolgáltatás jogilag is releváns, teljes körű jellemzőiről a Társaság Üzletszabályzatában, annak mellékleteiben és a vonatkozó jogszabályokban, tőzsdei szabályzatokban tájékozódhat.

A Kereskedési Rendszerek a világ bármely részéről elérhetőek. A Társaság a Kereskedési Rendszerek tartalmi és képi elemeit olyan módon állította össze, hogy az megfeleljen a Magyar Köztársaság és az Európai Unió jogi előírásainak. Azonban a Kereskedési Rendszerek egyes elemeinek az Ügyfél általi megjelenítése a rá irányadó állam jogrendszerének egyes előírásaiba ütközhet. Ezzel kapcsolatosan a Társaság felelősséget vállalni nem tud. Kérjük, hogy mielőtt Kereskedési Rendszereinket használja, tájékozódjon az ilyen korlátozásokról.

A Kereskedési Rendszerek használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a használat kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Társaság a naplófájlban található adatokat a használó Ügyfélhez kapcsolja. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra az adatokat nem használja.

Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat a Társaság kizárólag arra a célra használja, amelyre Ön azt megadta és azokat harmadik személynek nem adja ki. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön közvetve vagy közvetlenül azonosítható.

Az ügyfelek rosszindulatú programok elleni nem megfelelő védelméből adódó fertőzések, támadások, és ezáltal történő adatlopás, adatvesztés, vagy az adatok bárki által történő megváltoztatása következtében keletkező károkért a Társaság nem vállal felelősséget.

A Kereskedési Rendszerekben megjelenő adatok, fényhatások és grafikai elemek az arra érzékeny és hajlamos személyekben káros testi vagy szellemi reakciókat válthatnak ki. A Társaság az ilyen eseményekért minden felelősségét kizárja. Kérjük, hogy a Kereskedési Rendszerek igénybevétele előtt mérje fel ilyen típusú érzékenységét, és ennek tudatában vegye igénybe szolgáltatásainkat. Szükség esetén forduljon szakemberhez.

A tőzsdei kereskedés eseményei az arra hajlamos személyiségű személyekben a kockázatvállalási hajlandóság túlzott megnövekedését, a befektetési mérlegelés érzelmi alapokra való áthelyeződését és estleges tőzsdei ügyletkötési kényszert is okozhatnak. A Társaság az ezekből eredő minden kárért kizárja felelősségét. Amennyiben Ön ezekhez hasonló megnyilvánulásokat észlel magán, úgy saját érdekében forduljon szakemberhez.

A Random Capital Zrt. fenntartja a jogot, hogy a Kereskedési Rendszereket bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, vagy megszüntesse. A Kereskedési Rendszerek hozzáféréséből, illetve annak közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségekért a Társaság csak az Üzletszabályzatban meghatározottak szerint vállal felelősséget.
< vissza
Random Netboon v1.3
© 2009 Random Capital Zrt. All rights reserved.