A Random Capital Zrt. (továbbiakban: Társaság) Kereskedési Rendszereit (NetBoon, Randi és Mobil Broker) teljes terjedelmében, minden funkciót elérve csak a Társaság azon Ügyfelei vehetik igénybe, akik erre vonatkozóan szerződést kötöttek a Társasággal. Ezen ügyfelekre nézve a Felhasználási feltételek részét képezik a megkötött szerződések és Társaság hatályos Üzletszabályzata is.
Ezen felül lehetőség van a Kereskedési Rendszerek korlátozott funkcióinak elérésére szerződéskötés nélkül is. (Demo-verzió)

A Kereskedési Rendszerek megjelenítésével – mint ráutaló magatartással – a felhasználó mind a szerződéses teljes verziók, mind a Demo-verzió esetén magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi feltételeket:
  1. A weboldal megnyitásával a felhasználó automatikusan elfogadja a Jognyilatkozatban foglaltakat.
  2. A felhasználó a Kereskedési Rendszereket a Jognyilatkozatban foglaltak szerint, más felhasználók és a Társaság érdekeit nem veszélyeztetve, fair módon használja.
  3. A felhasználót terheli a felelősség az előző pontokban ismertetett feltételek megszegése esetén.
  4. A Kereskedési Rendszerek használatához szükséges megfelelő hardver és szoftver környezet biztosítása a felhasználó feladata, ahhoz a Társaságnak nem áll módjában segítséget nyújtani.
< vissza
Random Netboon v1.3
© 2009 Random Capital Zrt. All rights reserved.